Ajándékutalvány vásárlási feltételek

Ajándékutalvány vásárlási feltételek

ELFOGADÓ

  • Tutajos Vendéglő és Pizzéria
  • Cím: 3465 Tiszabábolna, Fő út 126.
  • Elérhetőség: vendeglotutajos@gmail.com
  • Telefon: +3630/880-51-54
  • Üzemeltető: Harcsafészek Kft
  • Szolgáltató adószáma: 24982874-2-10
  • Cégjegyzékszám: 10-09-034834


ELFOGADÓ ÁLTAL KÍNÁLT ÁRU ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE ÉS KONKRÉT MEGHATÁROZÁSA:

Különböző címletű ajándékutalványok sikeres tranzakció utáni azonnali letölthetősége pdf formátumban a vásárlás során megadott email címre küldött emailből. Az utalványokat a vendéglő bocsájtja ki automatikusan, fizetés után. Ezeket vendéglátási szolgáltatásokra használhatják fel az utalvány tulajdonosai.

ELFOGADÓ ÁLTAL KÍNÁLT ÁRU ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE DEVIZANEM MEGADÁSÁVAL

Az ajándékutalványokat kizárólag HUF devizanemben vásárolhatják meg Vendégeink.

ELFOGADÓ ÁLTAL KÍNÁLT ÁRU ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

Az ajándékutalvány igénybevételére vonatkozó korlátozások: Az ajándékutalvány felhasználható a vásárlástól számított 1 évig.

A MEGRENDELÉS MENETE ÉS FELTÉTELEI

Megrendelés esetén kérjük vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot

telefonon: 30/880-51-54

illetve a vendeglotutajos@gmail.com címen. 

Átutalással TÖRTÉNŐ FIZETÉS

A megrendelés után e-mailben tájékoztatást adunk az utaláshoz szükséges információkról. 

ELFOGADÓ ÁLTAL KÍNÁLT ÁRU ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS AZ ÁTVÉTEL/IGÉNYBEVÉTEL LEBONYOLÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA

A sikeres utalási tranzakció után az utalványt emailben csatolva kiküldjük a tranzakció során megadott ügyfél email címére.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Az ajándékutalványt a sikeres tranzakció után kollégánk kiküldi emailben, pdf formátumban.

ADATVÉDELEMRE ÉS ADATKEZELÉS BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ KONKRÉT INFORMÁCIÓ

Az Ön személyes adatainak védelme a Harcsafészek Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi::

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Székhely:1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Postacím:1373 Budapest, Pf. 561.

E-mail:nav_kozpont@nav.gov.hu

Telefon:+36 (1) 428-5100

Az adatfeldolgozás célja: számlázási szolgáltatás nyújtása

Raiffeisen Bank Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118., 

E-mail: info@raiffeisen.hu

Az adatfeldolgozás célja: fizetési tranzakció lebonyolítása, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosításra alkalmas adatokat.

INFORMÁCIÓ, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

Vevő a Honlap működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg Elfogadót:
a) levelezési cím: 3300 Eger, Kertalja u. 62.
b) email: vendeglotutajos@gmail.com

Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy Elfogadó részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Elfogadó haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát Elfogadó érdemi válaszához mellékelve küldi meg Vevő részére.

Szerződő Felek természetesen mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Ha Vevő Elfogadóval közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. 

Amennyiben a Harcsafészek Kft. a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára biztosított jogszabályokat (így többek között nem adott időben, vagy érdemben választ az írásban vagy szóban közölt panaszra, megtévesztette a fogyasztót, esetleg más, a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértést követett el), a fogyasztó a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, illetve területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat: jarasinfo.gov.hu

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól 2001. évi CVIII. törvény, valamint az 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.

AJÁNDÉKUTALVÁNY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Ajándékutalvány a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerint vásárlásra jogosító okirat. Kibocsátási érték az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló ajándék utalvány felhasználásával szolgáltatást vehet igénybe.

1. Az ajándékutalvány kötelező tartalmi elemei:
- kibocsátó adatai
- az ajándékutalványra vonatkozó utalás a kibocsátási érték
- a felhasználási időszak
- sorszám

2. Az ajándékutalvány kibocsátása:
2.1. Az ajándékutalvány online és/ vagy személyesen megvásárolható okirat.
2.2. Az ajándékutalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben/ összegben jogosult kibocsátani, vásárló által megadott, befizetett összeg alapján.
2.3. Az ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
2.4. Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.
2.5. Az ajándékutalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.
2.6. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.
2.7. Az ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

3. Az ajándékutalványok a következő módon vásárolhatók meg:
- Személyesen:
3465 Tiszabábolna, Fő út 126.
- Online:
vendeglotutajos@gmail.com e-mail címre írva

- Telefonon:

30/880-51-54

4. Az ajándékutalvány felhasználása:
4.1. Az utalvány felhasználása az ajándékutalványon feltüntetett határidőhöz kötött (felhasználási időszak). Az ajándékutalvány, az utalványon feltüntetett határidőig váltható be a Tutajos Vendéglőben (3465 Tiszabábolna, Fő út 126.), előre egyeztetett időpont szerint, szabad kapacitás függvényében.
4.2. Az ajándékutalvány névre szóló, át nem ruházható.
4.3. Az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a nevére szól.
4.4. Az ajándékutalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy az értékesítéskor az utalványra felkerülnek az érvényességet igazoló információk (kiadás dátuma, érvényesség dátuma, sorszáma, megfizetett összeg).
4.5. Az ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a vásárló a szolgáltatás ellenértékének (rész)/ kiegyenlítésére a felhasználási helynek átadja.
4.6. A szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele esetén.
4.7. Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak. Az utalvány készpénzre nem váltható.
4.8. Mivel az utalvány készpénz helyettesítő eszköz, vásárláskor az eladó minden esetben a szolgáltatás teljes összegéről állít ki számlát.
4.9. Az ajándékutalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. A sérült, vagy hiányos ajándék utalvány nem használható fel.

A Harcsafészek Kft. a felhasználási szabályzat módosításának jogát fenntartja, s azon esetben az aktuális feltételeket közzéteszi.
A vásárló a Tutajos Vendéglőbe szóló ajándékutalvány megvásárlásával a felhasználási szabályzatot elfogadja.

Tiszabábolna, 2021.01.01.